Osciloskop
The oscilloscope

popis/description


Foto. 1. Osciloskop bez krytu
Photo 1. Oscilloscope without cover


Foto. 2. Detail koncového stupně zesilovače X a Y
Photo 2. Amplifier X and Y - deflecting electrode buffer


Foto. 3. Vstupy a potenciometry
Photo 3. Input stage and pots


Foto. 4. Detail obrazovky se zbytkem nápisu "Wehrmacht"
Photo 4. Detail tube with remainder sign "Wehrmacht"


Foto. 5. Měřený průběh
Photo 2. Measured curve

popis/description

Jaroslav Belza

Zapojení v papírovém časopise otištěno nebylo a asi už nebude

12. až 20. 9. 2001