Obrázky, schémata a fotky

Schémata

Neustále dostávám dotazy, čím kreslím schémata publikovaná na tomto webu. Ke kreslení nepoužívám žádný speciální kreslicí program. Schémata jsou kreslena ručně v jednoduchém bitmapovém editoru iPhoto Deluxe od firmy U-Lead. Tento program byl dodáván kdysi se skenery Genius. Program je z roku 1992 a byl napsán pro Windows 3.1. Ve Windows 95 a 98 funguje, zatěžuje však (jako každý "16bitový" program) procesor na 100 %. Pravděpodobně by bylo možné použít i jině programy, nejsem však sběratel programů, a pokud mi nějaký vyhovuje, jiný nehledám.

Postup kreslení schémat byl popsán v ročence Electus'2000, s. 41 v článku "Amatérske kreslenie elektronických schém na PC". Uvedeným postupem jsem se nechal inspirovat. Nejdříve na bílé ploše nakreslím kostru schématu - viz obr. 1. Pak do této kostry kopíruji schematické značky. Schematické značky mám předkresleny na zvláštním obrázku, který si mužete zde stáhnout. Do nakresleného schématu dopíšu popisy a hodnoty součástek. Nakonec obrázek "obarvím" a převedu do formátu GIF. K uložení do GIFu je třeba použít jiný program, neboť iPhoto GIF neumí. Budete-li kreslit obrázky tímto nebo podobným způsobem, používejte pro výsledný obrázek formát GIF. Formát JPEG pro tento typ obrázků není vhodný.

Uvedu zde ještě jeden, jednodušší postup. Schémata lze nakreslit v nějakém simulačním programu pro elektroniku. Vyzkoušel jsem Electronics Workbench (verze 3.0) a SIMetrix Intro (verze 3.1 a 4.0). Druhý se mi zdá pro daný účel vhodnější, neboť umožňuje větší volnost při kreslení spojů a číslování součástek. Schéma pak uložíme jako kopii obrazovky a následně upravíme nějakým grafickým editorem. Výhodou tohoto postupu je, že obrázek má to správné rozlišení pro publikování na webu a navíc si ho můžeme vytisknout v lepší kvalitě. Současně lze obvod rovnou nasimulovat a vyzkoušet. Nevýhodou je absence některých schématických značek, jiné mají grafickou úpravu odlišnou od běžných zvyklostí.


Obr. 1. Postup při kreslení schématu

Fotografie

Přístroje fotografuji digitálním fotoaparátem Olympus C2000-Zoom. Než uvedu několik svých postřehů, musím vás předem varovat: jsem fotograf samouk amatér. Fotka by měla být především ostrá - je lepší udělat ostrou fotku z větší dálky než rozmazanou z blízka. Není-li dostatek světla - např. při focení v místnosti - je téměř nutné fotit se stativem. K focení je nejlepší rozptýlené přirozené světlo. Osvědčilo se mi fotit venku, když je trochu pod mrakem. Svítí-li sluníčko, zalezu s tím někam do stínu nebo počkám, až se slunce schová za mrak. Pokud už musíte fotit s bleskem, je nutné světlo rozptýlit např. kusem pauzáku (list A4) asi 5 až 10 cm od výbojky.

Pro ukládání fotografií je nejlepší formát JPEG. U tohoto formátu je však nutné citlivě zvážit stupeň komprese. Při větší kompresi je obrázek menší, jeho kvalita je však často k nekoukání. Při příliš malé kompresi je soubor obrázku zbytečně velký.


Obr. 2. Fotografie miniaturního zesilovače, jehož popis se časem objeví na těchto stránkách

Desky s plošnými spoji

Desky jsou většinou nakresleny v programu Fly PCB junior od firmy Prosys. Obrázek spojů, vygenerovaný programem pak ještě upravuji v programu iPhoto. Pokládačku - součástky a obrys desky - většinou snímám jako kopii obrazovky a následně zkombinuji s upraveným obrázkem spojů. Stejný postup lze použít i v případě jiných programů - Eagle, LS2000, OrCad apod.


Obr. 3. Pokládačka k desce s plošnými spoji zesilovače, sejmutá jako kopie obrazovky

Jaroslav Belza

29. 1. 2002