FM bezdrátový mikrofon (štěnice)
FM wireless mike (bug)

Zařadit na stránky věnované elektronice jednoduchou štěnici je již tradice a patří to ke koloritu těchto stránek. Zde je můj příspěvek k této problematice. Je to spíš bezdrátový mikrofon než štěnice, pro štěnici by bylo dobré signál z mikrofonu zesílit, aby byl slyšet i vzdálenější hovor. Vysílač pracuje v pásmu FM CCIR (87 až 108 MHz), přeladit jej na jiný kmitočet by asi neměl být problém. Dosah je jen několik metrů, kromě malého výkonu vysílače to má na svědomí i zahlcení pásma silnými rozhlasovými stanicemi (alespoň v Praze)


Obr. 1. FM bezdrátový mikrofon
Fig. 1. FM wireless mike
Tab. 1. Vyzkoušené typy tranzistorů
Table 1. Tested tranzistors
Typ C2 C3
c e b BF606 výborný / best 33 pF 47 pF
c b e BF324 výborný / best 33 pF 47 pF
e b c 2N3906 dobrý / good 27 pF 33 pF
e c b 2SA854 dobrý / good 22 pF 27 pF
c b e BC307, BC558 špatný / poor
nízký fT / low fT
   

Popis zapojení

Zapojení bezdrátového mikrofonu je na obr. 1. Signálem z elektretového mikrofonu se moduluje oscilátor s T1. Mikrofon současně zajišťuje pro oscilátor stejnosměrné předpětí. Voltampérová charakteristika mikrofonu MCE100 (GM electronic) je na obr. 2. Z grafu je vidět, že od napětí asi 1 V se proud tekoucí mikrofonem mění jen málo. Toho je využito ke stabilizaci pracovního bodu oscilátoru. V oscilátoru jsem vyzkoušel několik různých tranzistorů. Pro spolehlivou funkci je třeba, aby mezní kmitočet tranzistoru byl alespoň 200 MHz, lépe 300 až 500 MHz.
Obr. 2. V-A charakteristika elektretového mikrofonu MCE100
Fig. 2. MCE100 electret microphone V-A characteristic

Předzesilovač je postaven na desce podle obr. 3, rozmístění součástek je na obr. 4. Cívka u prototypu měla 6 závitů lakovaným drátem o průměru 0,8 mm, navinutých samonosně na trnu (použil jsem dřík vrtáku) o průměru 5 mm. Drátu potřebujete 11,5 cm. S uvedenými součástkami je oscilátor naladěn na dolní konec pásma, přibližně 90 MHz. Pro horní konec pásma navineme jen 5 závitů. Oscilátor ladíme roztahováním a stlačováním závitů cívky.

Jiným typ mikrofonu může procházet větší nebo menší proud. Změřte si proto napětí na R1. Odpor R1 zmenšete, bude-li na něm napětí větší než 1,5 V. Bude-li změřené napětí menší než 1 V, je třeba odpor rezistoru R1 zvětšit.

Vysílač je navržen pro napájení napětím 3 V. Odběr proudu je asi 3 mA. Můžete také použít 2 nebo 3 články NiCd - 2,4 nebo 3,6 V. Při napájení ze síťového zdroje se ve vysílaném signálu objevil brum. Pro jeho potlačení postačilo připojit kondenzátor 10 µF na napájení přímo u desky. Při napájení z baterií byl signál bez brumu.

Jako anténa slouží 20 cm dlouhý kus drátu. Je-li třeba připojit delší anténu, bude třeba ji oddělit kondenzátorem s kapacitou několik pF.

 


Obr. 3. Deska s plošnými spoji pro bezdrátový mikrofon v rozlišení 300 dpi
Fig. 3. Wireless microphone PCB layout. 300 dpi resolution image

Obr. 4. Rozmístění součástek na desce
Fig. 4. Locations of components on the board


Obr. 5. Deska mikrofonu
Fig. 5. Wireless microphone board

Poznámka:

K zapojení štěnice bych doporučil přidat paralelně ke zdroji kondenzátor asi 100 pF pro zajištění malého vnitřního odporu zdroje na pracovním kmitočtu oscilátoru. Zlepší se výkon a hlavně stabilita oscilátoru. Ze zkušenosti vím, že některé oscilátory se bez tohoto kondenzátoru vůbec nerozběhnou.

Mirek Paták
6. 1. 2003

Rozpiska součástek

R1 4,7 kOhm
R2 330 Ohm
C1 1,5 nF, keramic.
C2 33 pF, keramic.
C3 47 pF, keramic.
T1 BF324
Mic elektretový mikrofon MCE100
electret microphone MCE100
L 6 z. CuL průměr 0,8 mm navinuto samonosně na trnu 5 mm
6 turns on 5 mm diameter. 11,5 cm lenght wire 0,8 mm diam.
Deska s plošnými spoji bcs10

Jaroslav Belza

Dosud nepublikováno

6. 1. 2003 upd.
14. 5. 2000